Uitgelicht thema

Persoonlijk leiderschap van de schoolleider

Als je mensen in beweging wilt krijgen, moet het zijn voor een visie die gunstig voor hen is, waar belangrijke waarden mee zijn gemoeid, dat hun iets brengt waarnaar ze verlangen en het moet op een aanstekelijke manier gebracht worden zodat ze geneigd zijn te volgen.

Martin Luther King jr. 1929-1968.

Als u als schoolleider een heldere visie hebt, is duidelijk waar u heen wilt en waar u staat ten opzichte van dat doel. U kunt beter bedenken welke stappen u in de juiste richting kunt zetten en hoe u dat doet. Als schoolleider visie-gestuurd werken is een van de belangrijkste kritische succesfactoren.

Een visie ontwikkelen en samen met uw team een professionele leercultuur ontwikkelen, vraagt van u dat u weet wie u bent, welke waarden u belangrijk vindt, wat u hebt gevormd en hoe dat in uw handelen tot uitdrukking komt.

Om een visie te kunnen realiseren is het belangrijk dat u zicht hebt op uw huidige leiderschapsvaardigheden en op hoe u ze toepast. Het biedt u de kans nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en daarmee een betere leidinggevende te worden. Weet u al welke vaardigheden u in huis hebt en welke u verder zou willen ontwikkelen? Bent u zich bewust van de strategieën die u gebruikt? Zet u deze ook bewust in? Welke werken wel en welke werken niet?

Persoonlijk leiderschap ontwikkelen kan via de weg van formeel leren, maar leent zich ook voor informeel leren. Op het platform informeel leren kunt u samen met andere schoolleiders, die met hetzelfde thema bezig zijn, communiceren over deze onderwerpen. Op 10 maart a.s. kunnen schoolleiders die zich op het platform informeel leren met dit thema bezighouden elkaar ontmoeten en elkaar beter leren kennen. De activiteiten op het platform vormen de basis voor de validering in het kader van herregistratie. Wilt u meer informatie? Bel dan 030-2347360.

LinkedIn groep

Word lid van onze LinkedIn groep
Discussieer over stellingen en vragen of start zelf uw eigen discussie!

13.02.2015

Het Schoolleidersregister PO is op zoek naar schoolleiders die deel uit willen maken van de Commissie Certificering of de Commissie Registratie.

10.02.2015

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor de deelnemers aan de pilot Platform informeel leren. U bent dus van harte welkom wanneer u deelneemt aan de pilot, zodat u met collega’s kunt kennismaken, die...

06.02.2015

‘Als Daltonscholen moeten we voorop (blijven) lopen om ons te kunnen onderscheiden’

Paula Visser is sinds drieënhalf jaar directeur van de Bakelgeert in Boxmeer, een Daltonschool. Toen zij op deze...

16.01.2015

Wanneer u eenmaal geregistreerd bent als Registerdirecteur onderwijs (RDO) of Registeradjunct-directeur onderwijs (RADO), registreert u zich iedere vier jaar opnieuw. De manier waarop u na uw eerste...

16.01.2015

Harm Blumers is directeur van Obs de Barte in Drachten. Zijn school heeft zowel opvangklassen voor leerlingen uit asielzoekerscentra (AZC’s) als klassen voor kinderen uit de wijk. Wat zes jaar geleden...

Platform informeel leren

Doet u mee aan de pilot informeel leren?
Log in op het platform. Of meld u aan via het contactformulier.

10.03.2015

Voor alle deelnemers van het platform informeel leren die werken aan dezelfde thema’s organiseren wij kennismakingsbijeenkomsten. Onder leiding van een enthousiaste expert op het gebied van het thema...

11.03.2015

Het schoolleidersregister gaat in heel het land in gesprek met schoolleiders. Op woensdag 11 maart zijn we in Noord-Holland.

12.03.2015

Voor alle deelnemers van het platform informeel leren die werken aan dezelfde thema’s organiseren wij kennismakingsbijeenkomsten. Onder leiding van een enthousiaste expert op het gebied van het thema...

23.03.2015

Op 23, 24 en 25 maart 2015 organiseert School aan Zet de jaarlijkse PO/SO-conferentie te Lunteren. Tijdens de conferentie komen interessante en veelbelovende ontwikkelingen in de groep, op de school...

16.04.2015

Voor alle deelnemers van het platform informeel leren die werken aan dezelfde thema’s organiseren wij kennismakingsbijeenkomsten. Onder leiding van een enthousiaste expert op het gebied van het thema...

Schoolleidersregister PO

     > Inschrijven schoolleider
     > Aanmelden bestuur
     > Inloggen op account
     > Schoolleider zoeken

Heeft u vragen? Neem dan contact op via 030-234 73 60 of via info@schoolleidersregisterpo.nl

Nieuwsbrief

Beeldscherm van een iMac
Ontvang onze nieuwsbrief in uw mailbox met de laatste ontwikkelingen en activiteiten