Platforms informeel leren

U hebt zich al aangemeld? Ga direct naar:
Birdy >
Curatr >

Of meld u aan voor een van de twee platforms.

Schoolleiders valideren schoolleiders

'Zorg altijd dat je de beste leraren krijgt. Niet om veel van hen te leren, maar om veel aan hen te kunnen vragen.' 

Erasmus

Een bijzonder citaat. Voor iedereen van toepassing maar juist voor schoolleiders zit er in dit citaat nog meer betekenis dan voor ieder ander.

Schoolleiders die kiezen voor formeel leren zullen er ongetwijfeld op letten of de aanbieder van het professionaliseringsaanbod docenten inzet waar iets van te leren valt; docenten die een verhaal te vertellen hebben dat van betekenis is voor de schoolleider. 

Maar hoe zit dat bij informeel leren? Leren in de praktijk doet iedereen altijd. Zodra u iets nieuws oppakt, hoe klein dan ook dan leert u ervan. En zelfs als u niets nieuws oppakt dan gebeurt er genoeg in de omgeving dat er voor zorgt dat u leert. Maar aan wie stelt u vragen als u informeel leert? Kunnen schoolleiders elkaars leraar zijn? Collega’s bijvoorbeeld die leidinggeven aan een school binnen dezelfde stichting of vereniging? Een collega die deelneemt aan hetzelfde netwerk? Of collega’s die zich hebben aangesloten bij een van de digitale platforms van het Schoolleidersregister PO? Wie vragen stelt aan een andere schoolleider, maakt gebruik van de expertise van de andere schoolleider en doet daar zijn voordeel mee.

Een schoolleider die zich verdiept in een casus van een andere schoolleider en hierover positief kritische vragen stelt, maakt van de andere schoolleider zijn leraar en maakt tegelijkertijd zichzelf leraar van de andere schoolleider. Dat is bij informeel leren nog belangrijker dan bij andere vormen van leren: het tilt het leren naar een ander niveau, het zorgt voor verdieping. Juist daarom is het valideren van schoolleiders door schoolleiders zo belangrijk: verdieping van het individuele leren van de betrokken schoolleiders en tegelijkertijd werken aan het versterken van de beroepsgroep door elkaar te bevragen en kritische vragen stellen. Kiest u voor informeel leren en voor afronden van een professionaliseringsthema voor valideren door andere schoolleiders? Dan zult u hier de eerste keer in gecoacht worden. De komende maanden vindt dat plaats door een coach die veel ervaring heeft met het stellen van positief kritische vragen aan leidinggevenden. Deze coach gaat op zoek naar schoolleiders met coachkwaliteiten die na een paar keer het stokje van haar kunnen en willen overnemen. 

Hoe zit het met die extra betekenis van het citaat? Als schoolleider ben je ervoor verantwoordelijk dat je de beste leraren in je team krijgt. Leer gezamenlijk met uw lerarenteam en uw leraren worden van goed steeds beter tot de beste leraren waar ook u als schoolleider weer van kunt leren. U kunt dan als schoolleider veel meer aan (en van) deze leraren vragen.

LinkedIn groep

Word lid van onze LinkedIn groep
Discussieer over stellingen en vragen of start zelf uw eigen discussie!

10.11.2015

Eerste registratie via Individuele Diplomawaardering

06.11.2015

Over drie maanden (februari 2016) worden de facturen verstuurd voor de jaarlijkse eigen bijdrage van schoolleiders aan het Schoolleidersregister PO. Bent u momenteel ‘in between jobs’ of gaat u nog...

06.11.2015

Schoolleidersregister PO gaat continu het land in om met schoolleiders in gesprek te gaan. Zo zijn we volgende week in Limburg en in december in Noord-Brabant. Dit zijn de data voor de komende...

06.11.2015

De jaarlijkse eigen bijdrage van schoolleiders aan het Schoolleidersregister PO is voor 2016 wederom vastgesteld op 175 euro. In de cao po (art 9.6b) is vastgelegd dat u die jaarlijkse bijdrage bij uw...

13.10.2015

Het Schoolleidersregister PO is op zoek naar schoolleiders die deel uit willen maken van de Commissie Registratie.

Schoolleidersregister PO

     > Inschrijven schoolleider
     > Aanmelden bestuur
     > Inloggen op account
     > Schoolleider zoeken

Hebt u vragen? Neem dan contact op via 030-234 73 60 of via info@schoolleidersregisterpo.nl

09.12.2015

Het schoolleidersregister gaat in heel het land in gesprek met schoolleiders. Op woensdag 9 december zijn we in Noord-Brabant.

19.01.2016

Het schoolleidersregister gaat in heel het land in gesprek met schoolleiders. Op dinsdag 19 januari 2016 zijn we in Zuid-Holland.

10.02.2016

Het schoolleidersregister gaat in heel het land in gesprek met schoolleiders. Op woensdag 10 februari 2016 zijn we in Gelderland.

11.03.2016

Het schoolleidersregister gaat in heel het land in gesprek met schoolleiders. Op vrijdag 11 maart 2016 zijn we in Noord-Holland.

18.03.2016

informatie volgt

Nieuwsbrief

Beeldscherm van een iMac
Ontvang onze nieuwsbrief in uw mailbox met de laatste ontwikkelingen en activiteiten