De Commissie Accreditatie neemt besluiten over opleidingen en assessments voor de basisregistratie en professionaliseringsaanbod voor de herregistratie. De commissie heeft een gemengde samenstelling van schoolleiders en experts op het terrein van opleidingskunde, accreditatie en leiderschap.

Commissie Accreditatie| Basisregistratie:

Commissie Accreditatie| Herregistratie:

Accreditatieproces

Basisregistratie
Bij opleidingen en assessments ten behoeve van de registratie als Registerdirecteur Onderwijs (RDO) beoordeelt de commissie vooraf de kwaliteit en samenstelling van het panel dat de kwaliteit van de opleiding of het assessment beoordeelt. Als het panel een rapport heeft opgeleverd besluit de commissie of de opleiding of het assessment geaccrediteerd kan worden en opgenomen wordt in het register. 

Herregistratie
Voor de herregistratie toont de aanbieder aan dat de professionaliseringsactiviteiten naar inhoud en niveau voldoende aansluiten bij de kennisbasis voor schoolleiders. Adviseurs van het Schoolleidersregister beoordelen het aanbod, rapporteren over de bevindingen en bereiden een besluit hierover voor, zodat de commissie een accreditatiebesluit kan nemen.
 

Daarnaast worden rapporten van audits voorgelegd aan de commissie.