Rss

Om een RSS-feed te kunnen lezen heeft u een zogenaamde RSS-reader nodig. Dat is een computerprogramma dat RSS-feeds automatisch voor u ophaalt en ze bundelt in één overzicht. Op internet zijn diverse gratis RSS-readers beschikbaar. Feedreader is een veelgebruikte gratis RSS-reader. Maakt u gebruik van Firefox of Safari? Dan hoeft u geen RSS-reader te installeren. Deze programma’s hebben al een RSS-reader ingebouwd.

Professionalisering van de individuele schoolleider

 • Schoolleiders maken keuzes op basis van eigen leerdoelen en/of wat versterkend is voor de school
Registratie

Schoolleider maakt basiskwalificatie zichtbaar

Herregistratie

Schoolleider maakt door­gaande ontwikkeling zichtbaar

Wat doen wij samen met schoolleiders voor de professionalisering van de schoolleider
 • Schoolleiders nemen registratie- en herregistratiebesluiten
 • Faciliteren zichtbaar maken professionalisering schoolleiders

Professionalisering van de beroepsgroep

 • Gedeelde opvatting over het beroep
 • Kennis ontsluiten die aansluit bij deze opvattingen
 • Zichtbaar maken van de kwaliteit van de beroepsgroep
Wat doen wij samen met schoolleiders voor de professionalisering van de beroepsgroep
 • Monitoring ontwikkelingen die het beroep beïnvloeden
 • Verbinden schoolleiders met wetenschappers voor ontsluiten kennis
 • De impact van de schoolleider op het leren van leerlingen voor het voetlicht brengen

Accreditatie

 • Schoolleiders in de commissie beoordelen opleidingen en professionaliseringsaanbod op tijd, inhoud & niveau
Wat doen wij samen met schoolleiders voor accreditaties
 • Schoolleiders nemen accreditatiebesluiten

Kennisbasis

 • Verwijst naar de laatste wetenschappelijke inzichten over schoolleiderschap, de ontwikkelingen in het werkveld en de maatschappij en technologische veranderingen die van belang zijn voor het beroep van schoolleiders