Professionaliseren

Als Registerdirecteur Onderwijs (RDO) maakt u ook na de basisopleiding werk van uw ontwikkeling. Uw ontwikkeling is een kritische succesfactor voor de ontwikkeling van uw school en uw team. Zo worden uw leerlingen optimaal toegerust.

Eén keer in de vijf jaar laat u zien dat u zich heeft ontwikkeld. Alles wat aantoonbaar heeft bijgedragen aan uw ontwikkeling kunt u meenemen voor uw herregistratie. Aan uw ontwikkeling wordt een herregistratiewaarde in punten toegekend. Iedere vijf jaar haalt u minimaal 100 punten. Het aantal punten bepaalt de nieuwe herregistratiedatum:
 

Herregistratiewaarde

Nieuwe herregistratiedatum

Tussen 60-79 punten

3 jaar na de laatste (her-)registratiedatum

Tussen 80-99 punten

4 jaar na de laatste (her-)registratiedatum

Tussen 100-119 punten

5 jaar na de laatste (her-)registratiedatum

Tussen 120-139 punten

6 jaar na de laatste (her-)registratiedatum

Vanaf 140 punten

7 jaar na de laatste (her-)registratiedatum

Aan veel professionaliseringsaanbod is vooraf herregistratiewaarde toegekend. Dit aanbod vindt u in de nascholingsagenda vooraf waarderen.

Er zijn meer mogelijkheden:

  • Vindt u uw opleiding of cursus niet in de nascholingsagenda? Laat het ons weten, dan nemen we contact op met de aanbieder om te informeren of ze interesse hebben om het aanbod te laten accrediteren, zodat deze kan worden opgenomen in de nascholingsagenda.
     
  • Heeft u zich op een andere manier ontwikkeld of wil de aanbieder de cursus niet laten opnemen in het register? Dan kan de herregistratiewaarde van uw ontwikkeling achteraf worden vastgesteld. Meer informatie vindt u hier.
     
  • Bent u RDO niveau 1? Dan kunt u ook herregistreren met een kwalificatie vakbekwaam of met een masterdiploma dat aansluit bij de beroepsstandaard, mits de diplomadatum na de laatste (her-)registratiedatum ligt. 
     
  • Bent u RDO niveau 2 of RDO master? Dan kunt u ook herregistreren met een NVAO-geaccrediteerde masteropleiding, mits de diplomadatum na de laatste (her-)registratiedatum ligt.

De herregistratiewaarde van uw ontwikkeling wordt vermeld op het certificaat dat u ontvangt. Als de aanbieder in het register nog niet heeft aangegeven dat u het aanbod heeft afgerond, voegt u zelf het certificaat van de gevolgde opleiding toe in het register. Hier kunt u uw voortgang monitoren. 

Let op! Uw nieuwe herregistratiedatum wordt vastgesteld op de datum dat u herregistreert (datum besluit commissie) plus het aantal jaren wat bij uw behaalde punten behoort (zie bovenstaande tabel). Alleen diploma's en certificaten gedateerd na de laatste (her-)registratiedatum kunt u meenemen voor uw herregistratie. Het bewijsstuk van geaccrediteerd aanbod moet uitgegeven zijn binnen de accreditatieperiode van een opleiding. Deze gegevens staan in de nascholingsagenda’s.

Predicaat wijzigen
Iedereen die geregistreerd is krijgt de titel Registerdirecteur Onderwijs (RDO). Aan deze titel wordt een predicaat toegevoegd om het kwalificatieniveau aan te geven: in opleiding, niveau 1, niveau 2 of master. Meer informatie vindt u hier.

Bent u RDO niveau 1 of 2? Dan kunt u uw predicaat wijzigen indien u een certificaat met een hogere kwalificatie dan uw huidige niveau heeft behaald. Dit geeft u aan in uw account bij ‘predicaat wijzigen’. Deze wijziging kunt u tussentijds aanvragen en staat los van herregistratie aanvragen (dat is een aparte handeling in het register). Bij een predicaatwijziging blijft uw registratiedatum onveranderd.

Verificatie-audits
De Commissie Accreditatie, bestaande uit schoolleiders en experts, voert elk jaar steekproefsgewijs verificatie-audits uit bij een aantal aanbieders van vooraf gewaardeerd aanbod en professioneel beoordelaars. De rapportages staan op onze website.