Professionaliseren

Als Registerdirecteur Onderwijs (RDO) of Registeradjunct-directeur Onderwijs (RADO) maakt u ook na de basisopleiding werk van uw ontwikkeling. Uw ontwikkeling is een kritische succesfactor voor de ontwikkeling van uw school en uw team. Zo worden uw leerlingen optimaal toegerust.

Eén keer in de vier jaar laat u zien dat u zich heeft ontwikkeld. Alles wat aantoonbaar heeft bijgedragen aan uw ontwikkeling kunt u meenemen. Aan uw ontwikkeling wordt een herregistratiewaarde in punten toegekend. Aan veel aanbod is vooraf herregistratiewaarde toegekend. Dit aanbod vindt u in de catalogus in het register.

Er zijn meer mogelijkheden:

  • Vindt u uw professionaliseringsactiviteit niet in de catalogus in het register? Neem dan contact op met het Schoolleidersregister PO om de mogelijkheden te bespreken.
  • Heeft u zich op een andere manier ontwikkeld of wil de aanbieder de cursus niet laten opnemen in het register? Dan wordt de herregistratiewaarde van uw ontwikkeling achteraf vastgesteld. Er zijn twee manieren:
  1. U licht uw ontwikkeling toe aan een van de gecertificeerde bureaus. In de catalogus in het register vindt u de aanbieders die achteraf herregistratiewaarde toekennen aan uw ontwikkeling.
  2. U kiest voor een waarderingsgesprek met twee andere schoolleiders. In dit document leest u hoe dit in zijn werk gaat.
  • Bent u adjunct-directeur en RADO-geregistreerd met een basisbekwaam kwalificatie? Dan kunt u ook herregistreren met een kwalificatie vakbekwaam, mits de diplomadatum na de laatste registratiedatum ligt. Neem contact op met het Schoolleidersregister PO.

De herregistratiewaarde van uw ontwikkeling staat vermeld op het certificaat dat u ontvangt. Voer dit certificaat zo snel mogelijk op in het register. Op het dashboard in het register is dan uw voortgang goed te zien. Zodra u 100 punten heeft verzameld, kunt u uw herregistratie aanvragen. Vraag dit aan zodra u 100 punten heeft verzameld maar uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de herregistratiedatum. U vindt deze datum in uw registeraccount.  De Commissie Registratie kan uw herregistratie-aanvraag dan behandelen vóór de herregistratiedatum verstrijkt.

Iedere professionaliseringsactiviteit vertegenwoordigt een bepaalde waarde in punten. U kunt herregistreren wanneer u 100 punten heeft behaald.