Basisregistratie

U kunt zich registreren als Registerdirecteur Onderwijs (RDO), wanneer u kunt aantonen dat u beschikt over de basiskwalificaties uit de beroepsstandaard. Dit kan met één van de volgende kwalificatiebewijzen:

Iedereen die geregistreerd is krijgt de titel Registerdirecteur Onderwijs (RDO). Aan deze titel wordt een predicaat toegevoegd om het kwalificatieniveau aan te geven: in opleiding, niveau 1, niveau 2 of master.

Afhankelijk van uw kwalificatiebewijs kunt u zich registreren als:

RDO in
opleiding
u volgt (binnenkort) een geaccrediteerde
opleiding voor de basisregistratie 
RDO niveau 1 u bent in het bezit van een kwalificatiebewijs
type basisbekwaam of ‘leidinggeven 1’
RDO niveau 2 u bent in het bezit van een kwalificatiebewijs
type vakbekwaam of ‘leidinggeven 2’
RDO master u bent in het bezit van een afgeronde NVAO-
geaccrediteerde masteropleiding die aansluit bij
de beroepsstandaard voor schoolleiders
in het primair onderwijs


N.B.: Bent u RDO niveau 2 en heeft u vóór uw (her-)registratie een master behaald? Dan kunt u in het register een verzoek indienen om het predicaat te wijzigen naar RDO master.

Registratie aanvragen

Als u nog geen account heeft schrijft u zich eerst in. Hier vindt u meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven. In het registerreglement vindt u de bepalingen die hierop van toepassing zijn. In het account kunt u uw bewijsstuk uploaden en uw basisregistratie aanvragen. Het bewijsstuk van geaccrediteerd aanbod moet uitgegeven zijn binnen de accreditatieperiode van een opleiding. Deze gegevens staan in de scholingsagenda.

In de scholingsagenda voor de basisregistratie vindt u het geaccrediteerde aanbod voor de basisregistratie.