Beroepsstandaard

Het beroep schoolleider is complex en uitdagend. Wat moet u nu allemaal kennen, kunnen en doen als schoolleider? Natuurlijk is dat afhankelijk van de specifieke situatie waarin uw school zich bevindt. Ook uw eigen ervaringen, competenties en interesses spelen een rol. Om toch een gemeenschappelijk kader te hebben is de beroepsstandaard ontwikkeld, als richtsnoer voor het schoolleiderschap.

De beroepsstandaard is vastgesteld op basis van dialoog tussen schoolleiders en deskundigen én stevig gefundeerd wetenschappelijk onderzoek naar effectieve schoolleiderschapspraktijken. In de beroepsstandaard zijn vijf aspecten van effectief leiderschap vertaald in vijf basiscompetenties:

De beroepsstandaard is bedoeld om:

  • professionele ontwikkeling van individuele schoolleiders te stimuleren
  • professionaliseringsaanbod van schoolleiders systematiseren
  • beroepsgroep als gemeenschap te ontwikkelen

De beroepsstandaard wordt gezien als de basis voor de kwalificatie van iedere schoolleider en van alle opleidingen voor de schoolleider. De professionaliseringsthema's bouwen voort op de beroepsstandaard en dagen de schoolleider uit om zich blijvend te professionaliseren.

"Natuurlijk hoort continue ontwikkeling erbij als professional. Door het register wordt dit ook heel zichtbaar. Het laat zien dat het schoolleiderschap echt een beroep is!"