Ontwikkelen van mensen


Deze leiderschapspraktijk gaat over het beïnvloeden van de opvattingen, de houding en het handelen van leraren en (onderwijs-)ondersteunend personeel. Een schoolleider die leraren en (onderwijs-)ondersteunend personeel stimuleert te leren en zich te ontwikkelen, bevordert de kwaliteit van leraren1 en onderwijsondersteunend personeel. Hierdoor kunnen leerlingen2 het beste uit zichzelf halen en worden de onderwijsdoelen gehaald.Om sturing te kunnen geven aan het ontwikkelen van mensen, is het volgende geheel van samenhangende activiteiten van belang:

  • het hebben van hoge prestatieverwachtingen van leraren en (onderwijs-)ondersteunend personeel;
  • het bevorderen dat leraren en (onderwijs-)ondersteunend personeel reflecteren op hun opvattingen, houding en handelen;
  • het geven van individuele steun en aandacht;
  • zorgzaam zijn, tijd nemen en er zijn voor leraren en (onderwijs-)ondersteunend personeel;
  • het bieden van mogelijkheden en het geven van ondersteuning aan leraren en (onderwijs-)ondersteunend personeel om te blijven leren en zich te ontwikkelen;
  • het optreden als een rolmodel voor leraren en (onderwijs-)ondersteunend personeel.

[1] Ingeval van Kindcentra kan je hier ook lezen: pedagogisch medewerkers en ondersteunend personeel.
[2] Waar ‘leerlingen’ staat kan ook ‘kinderen’ gelezen worden