Home

Professionalisering van de individuele schoolleider

 • Schoolleiders maken keuzes op basis van eigen leerdoelen en/of wat versterkend is voor de school
Registratie

Schoolleider maakt basiskwalificatie zichtbaar

Herregistratie

Schoolleider maakt door­gaande ontwikkeling zichtbaar

Wat doen wij samen met schoolleiders voor de professionalisering van de schoolleider
 • Schoolleiders nemen registratie- en herregistratiebesluiten
 • Faciliteren zichtbaar maken professionalisering schoolleiders

Professionalisering van de beroepsgroep

 • Gedeelde opvatting over het beroep
 • Kennis ontsluiten die aansluit bij deze opvattingen
 • Zichtbaar maken van de kwaliteit van de beroepsgroep
Wat doen wij samen met schoolleiders voor de professionalisering van de beroepsgroep
 • Monitoring ontwikkelingen die het beroep beïnvloeden
 • Verbinden schoolleiders met wetenschappers voor ontsluiten kennis
 • De impact van de schoolleider op het leren van leerlingen voor het voetlicht brengen

Accreditatie

 • Schoolleiders in de commissie beoordelen opleidingen en professionaliseringsaanbod op tijd, inhoud & niveau
Wat doen wij samen met schoolleiders voor accreditaties
 • Schoolleiders nemen accreditatiebesluiten

Kennisbasis

 • Verwijst naar de laatste wetenschappelijke inzichten over schoolleiderschap, de ontwikkelingen in het werkveld en de maatschappij en technologische veranderingen die van belang zijn voor het beroep van schoolleiders

Uitgelicht

Nieuws

Meer nieuws