Wat doet een schooldirecteur?

Schooldirecteuren en het Schoolleidersregister in het primair onderwijs.

De schooldirecteur van deze tijd voert zijn werk uit in een complexe context waar basisscholen zich voortdurend aan moeten passen om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen. Dat vraagt niet alleen veel van de leraren, maar ook van de schooldirecteuren in het primair onderwijs.