Informatie voor zij-instromers

Bent u leidinggevende buiten het onderwijs en heeft u de ambitie om als schooldirecteur in het primair onderwijs te gaan werken? Dan overweegt u een beroep met grote maatschappelijke impact!

U bent op zoek naar inspirerend werk, wilt tevreden en trots zijn op uw team en kinderen de beste kansen bieden. U kijkt ernaar uit om iedere ochtend met plezier naar uw werk te gaan om:

  • te werken aan een gedeelde visie op onderwijs, deze te vertalen in concrete doelen en open te staan voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën;
  • leraren en (onderwijs-)ondersteunend personeel te stimuleren zich te ontwikkelen en hun kwaliteiten en talenten in te zetten;
  • een professionele cultuur te creëren waardoor leraren en (onderwijs-)ondersteunend personeel elkaar kunnen vertrouwen en elkaar aanspreken op gedrag;
  • ervoor te zorgen dat leraren goed les kunnen geven;
  • goede relaties te onderhouden met bestuurders, ouders, andere scholen, gemeenten en zorgverleners.            

Schooldirecteuren in het primair onderwijs zijn van doorslaggevende invloed op de onderwijskwaliteit en schoolontwikkeling.

Voor zij-instromers is een ruime keuze aan opleidingstrajecten.
U kiest zelf het traject en instituut die het best bij u passen. Vaak is dit een combinatie van een onderwijskundig deel en een schoolleiders-deel. Het kan ook zijn dat u als zij-instromer een leerwerkplek moet hebben, dit verschilt per instituut.

Subsidieregeling
Besturen van po-scholen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van de opleiding en begeleiding van schoolleiders van buiten het onderwijs. Meer informatie over de subsidievoorwaarden vindt u hier.
 

Overzicht geaccrediteerde schoolleidersopleidingen basisregistratie voor zij-instromende schooldirecteuren