Informatie voor schoolleiders

Als u nog geen account heeft kunt u via deze link een account aanmaken.

Schoolleiders in het primair onderwijs die een leidinggevende rol hebben en vallen onder de cao primair onderwijs moeten zich registreren als Registerdirecteur onderwijs (RDO). Met een basisregistratie tonen zij aan dat zij beschikken over de basiskwalificaties uit de beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs.