Registreren

Schoolleiders in het primair onderwijs die een leidinggevende rol hebben en vallen onder de cao primair onderwijs moeten zich registreren als Registerdirecteur onderwijs (RDO) of Registeradjunct-directeur onderwijs (RADO).

Basisregistratie

U hebt een leidinggevende rol in het primair onderwijs en u valt onder de cao po. Dan moet u zich registreren als Registerdirecteur onderwijs (RDO) of Registeradjunct-directeur onderwijs (RADO). Door uw registratie toont u aan dat u beschikt over de basiskwalificaties uit de beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs.

Aspirant-registratie

Bent u pas schoolleider en volgt u de schoolleidersopleiding? Dan kunt u zich mogelijk als aspirant registreren. Met een aspirant-registratie laat u zien dat u als beginnend schoolleider binnen afzienbare tijd beschikt over de basiskwalificaties uit de beroepsstandaard.

Herregistratie

Als u eenmaal geregistreerd bent, stopt uw ontwikkeling natuurlijk niet. Schoolleiders zijn immers continu bezig met hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Iedere vier jaar vraagt u herregistratie aan.

"Ik vind het belangrijk om kinderen, ouders en collega’s te laten zien dat ook ík lerend ben! Het register helpt daarbij."