Informatie voor schoolleiders

Als u nog geen account heeft schrijft u zich eerst in. Hier vindt u meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven. In het registerreglement vindt u de bepalingen die hierop van toepassing zijn. 

Schoolleiders in het primair onderwijs die een leidinggevende rol hebben en vallen onder de cao primair onderwijs moeten zich registreren als Registerdirecteur onderwijs (RDO). Met een basisregistratie tonen zij aan dat zij beschikken over de basiskwalificaties uit de beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs.