Registerreglement

In het Registerreglement vindt u onder meer de criteria voor (her)registratie, de bezwaar- en beroepregeling en de regelingen die betrekking hebben op de eigen bijdrage van schoolleiders aan het Schoolleidersregister PO.