Registerreglement

In het Registerreglement vindt u bepalingen die van toepassing zijn op het Schoolleidersregister PO, waaronder criteria voor (her)registratie en de bezwaar- en beroepregeling.