Informatie voor opleiders

Opleidingen en ander professionaliseringsaanbod dat relevant is voor schoolleiders kunnen worden opgenomen in het register. U dient hiervoor een aanvraag in. 
We maken onderscheid tussen aanbod voor de basisregistratie en aanbod voor de herregistratie:

Rapporten audits

Een van de taken van het Schoolleidersregister PO is het certificeren van schoolleidersopleidingen voor de basisregistratie en professionaliseringsaanbod voor de herregistratie. Om de kwaliteit van opleidingen en professionaliseringsaanbod te waarborgen vinden audits plaats. Bij de beoordeling en besluitvorming zijn schoolleiders betrokken.

Beoordeling opleidingen voor de basisregistratie
Schoolleidersopleidingen die niet NVAO geaccrediteerd zijn worden op een wijze vergelijkbaar met een NVAO accreditatie, voor opname in het register, beoordeeld door een onafhankelijk visitatiepanel. Een onafhankelijk visitatiepanel beoordeelt of de kwaliteit, het niveau en de inhoud in voldoende mate aansluiten bij de leiderschapspraktijken uit de beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs. Het visitatiepanel schrijft een beoordelingsrapport over de opleiding. De certificering van schoolleidersopleidingen is zes jaar geldig. Net als bij NVAO-geaccrediteerde opleidingen volgt na zes jaar, op verzoek van het opleidingsinstituut, een nieuwe beoordeling van de opleiding. De Commissie Certificering, bestaande uit schoolleiders en experts, neemt op basis van dit rapport het certificeringsbesluit.

Vanaf 2021 staan de beoordelingsrapporten op de website.

Verificatie-audits voor de herregistratie
De Commissie Certificering selecteert jaarlijks steekproefsgewijs een aantal aanbieders van gecertificeerd professionaliseringsaanbod en professioneel beoordelaars die bezocht worden. Met de audits borgen we de kwaliteit van de uitvoering van het aanbod en van de professioneel beoordelaars. Het auditteam bereidt de audit voor, bezoekt de aanbieder om auditgesprekken te voeren en stelt een rapport op. De Commissie Certificering besluit aan de hand van het verificatie-auditrapport of de certificering (na aanpassing van eventuele tekortkomingen) gehandhaafd kan worden.

De verificatie richt zich op vijf aspecten in het waarderingskader:
A. De voorlichting over het professionaliseringsaanbod
B. De inhoud en het niveau van het professionaliseringsaanbod
C. De kwaliteit van het personeel
D. De kwaliteit van de organisatie
E. De certificaten

De rapportages van de verificatie-audits staan op de website.

Contact

U kunt ons tijdens kantooruren telefonisch bereiken op 030- 2347360

Aanhef

Optioneel

Uw vraag

Telefonisch contact