Informatie voor opleiders

Opleidingen en ander professionaliseringsaanbod dat relevant is voor schoolleiders kunnen worden opgenomen in het register. U dient hiervoor een aanvraag in. 
We maken onderscheid tussen aanbod voor de basisregistratie en aanbod voor de herregistratie:

Verificatie-audit herregistratie

Het Schoolleidersregister PO voert verificatie-audits uit om schoolleiders zekerheid te verschaffen over de kwaliteit van de uitvoering van het professionaliseringsaanbod voor de herregistratie. De Commissie Certificering selecteert jaarlijks steekproefsgewijs een aantal aanbieders/professioneel beoordelaars die bezocht zullen worden. De Commissie Certificering besluit aan de hand van het verificatie-auditrapport of de certificering (na aanpassing van eventuele tekortkomingen) gehandhaafd kan worden.

De verificatie richt zich op vijf aspecten in het waarderingskader:

A. De voorlichting over het professionaliseringsaanbod
B. De inhoud en het niveau van het professionaliseringsaanbod
C. De kwaliteit van het personeel
D. De kwaliteit van de organisatie
E. De certificaten

Rapportages verificatie-audit
De rapportages worden gepubliceerd op onze website.

Contact

U kunt ons tijdens kantooruren telefonisch bereiken op 030- 2347360

Aanhef

Optioneel

Uw vraag

Telefonisch contact