Informatie voor opleiders

Opleidings- en professionaliseringsaanbod dat relevant is voor schoolleiders kan worden opgenomen in de (na-)scholingsagenda's. U dient hiervoor online een aanvraag in. 
We maken onderscheid tussen accreditatieaanvragen voor aanbod voor de basisregistratie en aanbod voor de herregistratie:

Basisregistratie Schoolleiders in het primair onderwijs kunnen zich registreren als Registerdirecteur Onderwijs (RDO) als zij kunnen aantonen te beschikken over de leiderschapspraktijken uit de beroepsstandaard. 
Herregistratie Na de basisregistratie tonen schoolleiders iedere vijf jaar aan dat zij zich hebben ontwikkeld. Alles wat aantoonbaar heeft bijgedragen aan hun ontwikkeling kunnen zij meenemen voor hun herregistratie. 

Rapporten audits

Een van de taken van het Schoolleidersregister PO is het accrediteren van schoolleidersopleidingen voor de basisregistratie en professionaliseringsaanbod voor de herregistratie. Om de kwaliteit van opleidingen en professionaliseringsaanbod te waarborgen vinden audits plaats. Bij de beoordeling en besluitvorming zijn schoolleiders betrokken.

Beoordeling opleidingen voor de basisregistratie
Schoolleidersopleidingen die niet NVAO-geaccrediteerd zijn worden op een wijze vergelijkbaar met een NVAO-accreditatie, voor opname in het register, beoordeeld door een onafhankelijk visitatiepanel. Een onafhankelijk visitatiepanel beoordeelt of de kwaliteit, het niveau en de inhoud in voldoende mate aansluiten bij de leiderschapspraktijken uit de beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs. Het visitatiepanel schrijft een beoordelingsrapport over de opleiding. De accreditatie van schoolleidersopleidingen is zes jaar geldig. Net als bij NVAO-geaccrediteerde opleidingen volgt na zes jaar, op verzoek van het opleidingsinstituut, een nieuwe beoordeling van de opleiding. De Commissie Accreditatie, bestaande uit schoolleiders en experts, neemt op basis van dit rapport het accreditatiebesluit.  Sinds 2021 plaatsen we de beoordelingsrapporten op de website.

Verificatie-audits voor de herregistratie
De Commissie Accreditatie selecteert jaarlijks steekproefsgewijs een aantal aanbieders van geaccrediteerd professionaliseringsaanbod en professioneel beoordelaars die bezocht worden. Met de audits borgen we de kwaliteit van de uitvoering van het aanbod en van de professioneel beoordelaars. Het auditteam bereidt de audit voor, bezoekt de aanbieder om auditgesprekken te voeren en stelt een rapport op. De Commissie Accreditatie besluit aan de hand van het verificatie-auditrapport of de accreditatie (na aanpassing van eventuele tekortkomingen) gehandhaafd kan worden.

De verificatie richt zich op vijf aspecten in het waarderingskader:
A. De voorlichting over het professionaliseringsaanbod
B. De inhoud en het niveau van het professionaliseringsaanbod
C. De kwaliteit van het personeel
D. De kwaliteit van de organisatie
E. De certificaten

Na accreditatie

Zichtbaarheid van uw aanbod:
Geaccrediteerd aanbod voor de basis- en herregistratie is door iedereen te raadplegen in de (na-)scholingsagenda’s. Aanbod voor de herregistratie is beter vindbaar als er uitvoeringsdata worden toegevoegd aan het aanbod. Dit moet u als aanbieder zelf doen in PE-online. Zorg er dus voor dat de gegevens van uw aanbod altijd actueel zijn. 

(Na-)scholingsagenda’s:
Geaccrediteerde opleidingen en professionaliseringsactiviteiten worden opgenomen in een van de drie (na-)scholingsagenda’s: