Aanbod voor basisregistratie

Schoolleiders in het primair onderwijs kunnen op verschillende manieren aantonen dat zij beschikken over de competenties uit de beroepsstandaard. Lees meer over de certificering van aanbod voor de basisregistratie: