Aanbod voor basisregistratie

Schoolleiders in het primair onderwijs kunnen op verschillende manieren aantonen dat zij beschikken over de leiderschapspraktijken uit de beroepsstandaard. Lees meer over de accreditatie van aanbod voor de basisregistratie:

Routekaart Accreditatie

Bepaal aan de hand van de 'Routekaart Accreditatie' welk informatiepakket in uw situatie van toepassing is. 

Na accreditatie

Zichtbaarheid van uw aanbod:
Geaccrediteerd aanbod voor de basisregistratie is door iedereen te raadplegen in de scholingsagenda Schoolleidersregister PO – Basisregistratie.

Titels Registerdirecteur Onderwijs (RDO)

Iedereen die geregistreerd is krijgt de titel Registerdirecteur Onderwijs (RDO). Afhankelijk van het kwalificatieniveau kan men zich registreren als:
RDO in
opleiding
voor wie (binnenkort) een geaccrediteerde
opleiding voor de basisregistratie volgt
RDO niveau 1 voor wie in het bezit is van een kwalificatiebewijs
type basisbekwaam of ‘leidinggeven 1’
RDO niveau 2 voor wie in het bezit is van een kwalificatiebewijs
type vakbekwaam of ‘leidinggeven 2’
RDO master voor wie in het bezit is van een afgeronde NVAO-
geaccrediteerde masteropleiding die aansluit bij
de beroepsstandaard voor schoolleiders
in het primair onderwijs