Welk informatiepakket moet ik gebruiken?

In dit schema kunt u nagaan welk informatiepakket u in uw situatie moet gebruiken. In de informatiepakketten vindt u informatie over het certificeringsproces en de kosten.