Auditorenpool

Een van de taken van het Schoolleidersregister PO is het accrediteren van schoolleidersopleidingen voor de basisregistratie en professionaliseringsaanbod voor de herregistratie. Om de kwaliteit van opleidingen en professionaliseringsaanbod te waarborgen vinden audits plaats. Bij de beoordeling en besluitvorming zijn schoolleiders betrokken.

Visitatiepanel: beoordeling opleidingen voor de basisregistratie
De accreditatie van schoolleidersopleidingen is zes jaar geldig. Net als bij NVAO-geaccrediteerde opleidingen volgt na zes jaar, op verzoek van het opleidingsinstituut, een nieuwe beoordeling van de opleiding. Een onafhankelijk visitatiepanel beoordeelt of de kwaliteit, het niveau en de inhoud in voldoende mate aansluiten bij de leiderschapspraktijken uit de beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs.
Aan het waarderingskader van de NVAO is een criterium toegevoegd: aan het visitatiepanel neemt een praktiserend schoolleider deel. Daarnaast wordt getoetst of de opleiding aansluit op de beroepsstandaard, dat is immers de inhoudelijke meetlat. De beroepsstandaard bevat de gedeelde waarden en opvattingen van schoolleiders over de beroepspraktijk en is getoetst aan de wetenschap. Theorie en praktijk komen op deze manier goed samen. Het visitatiepanel schrijft een beoordelingsrapport over de opleiding. Vervolgens neemt op basis van dit rapport de Commissie Accreditatie, bestaande uit schoolleiders en experts, het accreditatiebesluit. Sinds 2021 plaatsen we de beoordelingsrapporten op de website. 

Auditteam: verificatie-audits voor de herregistratie
De Commissie Accreditatie selecteert jaarlijks steekproefsgewijs een aantal aanbieders van geaccrediteerd professionaliseringsaanbod die bezocht zullen worden om te beoordelen of de uitvoering van het aanbod wordt uitgevoerd zoals aangegeven bij de accreditatie. Het auditteam bestaat uit een professioneel auditor en een schoolleider. Het auditteam bereidt de audit voor, bezoekt de aanbieder om auditgesprekken te voeren en stelt een rapport op. Bij de voorbereiding, uitvoering en afronding van de audits wordt het auditteam ondersteund door een van de medewerkers van het Schoolleidersregister PO. De Commissie Accreditatie besluit aan de hand van het verificatie-auditrapport of de accreditatie (na aanpassing van eventuele tekortkomingen) gehandhaafd kan worden.