Aanbod voor herregistratie

Na de basisregistratie als RADO (Registeradjunct-Directeur Onderwijs) of RDO (Registerdirecteur Onderwijs) registreren schoolleiders zich iedere vier jaar opnieuw. Gedurende de herregistratieperiode kunnen zij op de volgende manieren werken aan hun professionalisering:

I) NVAO-geaccrediteerde masteropleiding

Schoolleiders kunnen iedere NVAO-geaccrediteerde masteropleiding gebruiken voor hun herregistratie, mits de master behaald is na de meest recente (her)registratieperiode. 

 Aanbieders van masteropleidingen voor de herregistratie hoeven geen certificering aan te vragen. Voor masteropleidingen voor de basisregistratie gelden wel criteria voor certificering.

II) Gecertificeerd aanbod voor professionaliseringsthema's

Schoolleiders die niet voor een master kiezen, ontwikkelen zich door drie professionaliseringthema’s af te ronden. Dit kan zowel op formele wijze als informele wijze. Formeel leren gebeurt door het volgen van gecertificeerd aanbod. Bij informeel leren laat de schoolleider aan de hand van leerervaringen uit zijn of haar eigen praktijk zien dat hij of zij een substantiële ontwikkeling heeft doorgemaakt op een gekozen professionaliseringsthema. Schoolleiders laten bij informeel leren achteraf hun ontwikkeling valideren door een gecertificeerd professioneel beoordelaar of andere schoolleiders (peer review).

Certificering van formeel aanbod 

Onder formeel leren wordt verstaan: een opleiding, cursus of training volgen die aansluit bij een of meerdere professionaliseringsthema’s. U kunt een aanvraag indienen om uw professionaliseringsaanbod te laten certificeren. De Commissie Certificering beoordeelt of het aanbod naar inhoud en niveau voldoet aan de gestelde criteria.

Om het aanbod te kunnen certificeren, moet het ten minste een compleet deelthema of thema omvatten.

U kunt het document ‘certificeringsaanvraag formeel leren’ (voorheen informatiepakket A) downloaden onderaan deze pagina.
U kunt het document ‘certificeringsaanvraag formeel leren - besturen' (voorheen informatiepakket A) downloaden onderaan deze pagina.

Certificering van informeel aanbod 

Bij informeel leren maakt de schoolleider de eigen ontwikkeling achteraf inzichtelijk. Een manier om die ontwikkeling te beoordelen, is door een professioneel beoordelaar. Als aanbieder kunt u de werkwijze van de professioneel beoordelaars van uw organisatie laten certificeren.

U kunt het document 'certificeringsaanvaag informeel leren - professioneel beoordelaar (voorheen informatiepakket B) downloaden onder aan deze pagina.