Aanbod voor herregistratie

Na de basisregistratie als RADO (Registeradjunct-Directeur Onderwijs) of RDO (Registerdirecteur Onderwijs) tonen schoolleiders na vijf jaar aan dat ze zich in voldoende mate hebben ontwikkeld. Schoolleiders kunnen alles wat heeft bijgedragen aan hun ontwikkeling meenemen voor hun herregistratie.

I) NVAO-geaccrediteerde masteropleiding

Schoolleiders kunnen iedere NVAO-geaccrediteerde masteropleiding gebruiken voor hun herregistratie, mits de master behaald is na de meest recente (her)registratieperiode. 

 Aanbieders van masteropleidingen voor de herregistratie hoeven geen certificering aan te vragen. Voor masteropleidingen voor de basisregistratie gelden wel criteria voor certificering.

II) Gecertificeerd professionaliseringsaanbod

Schoolleiders kunnen zich ontwikkelen door het volgen en afronden van tevoren gecertificeerd professionaliseringsaanbod: een opleiding, cursus of training die één of meerdere professionaliseringsthema’s afdekt. Zowel (commerciële) aanbieders als besturen kunnen een aanvraag indienen om professionaliseringsaanbod te laten certificeren ten behoeve van de herregistratie van schoolleiders. De Commissie Certificering beoordeelt of het aanbod naar inhoud, niveau en studiebelasting voldoet aan de gestelde criteria.

Om het aanbod te kunnen certificeren, moet het één of meerdere professionaliseringsthema’s afdekken, voortbouwen op de basiskwalificaties, duidelijk geformuleerde leerdoelen hebben, op een adequate manier vaststellen of de leerdoelen behaald zijn en minimaal 24 uur studiebelasting hebben.

U kunt het document ‘certificeringsaanvraag professionaliseringsaanbod’ downloaden onderaan deze pagina.

III) Achteraf te waarderen activiteiten door gecertificeerd professioneel beoordelaar

Schoolleiders kunnen ook kiezen om activiteiten die ze hebben uitgevoerd achteraf te laten waarderen (een herregistratiewaarde toe te laten kennen) door een gecertificeerd professioneel beoordelaar. De schoolleider laat aan de hand van leerervaringen, bijvoorbeeld uit zijn of haar eigen praktijk, zien dat hij of zij een substantiële ontwikkeling heeft doorgemaakt op één of meerdere professionaliseringsthema’s. Een gecertificeerd professioneel beoordelaar kent de herregistratiewaarde toe en geeft aan welke professionaliseringsthema’s het betreft.

Als aanbieder kunt u certificering als professioneel beoordelaar aanvragen. Hiervoor dient u aan te tonen dat de werkwijze van de professioneel beoordelaars van uw organisatie valide en betrouwbaar is en de professioneel beoordelaars expertise bezitten m.b.t schoolleiderschap en de professionaliseringsthema’s, alsmede over assessmentexpertise en ervaring.

U kunt het document 'certificeringsaanvraag - professioneel beoordelaar downloaden onder aan deze pagina.

IV) Onderzoekstrajecten met BKO-evaluatie

Schoolleiders, die deelnemen aan onderzoekstrajecten met een positieve BKO-evaluatie zoals kenniskringen of wetenschapswerkplaatsen van hogescholen, kunnen dit inzetten voor hun herregistratie. Hogescholen kunnen deze trajecten in het register op laten nemen. Het onderzoek moet relevant zijn voor de professionele ontwikkeling van schoolleiders, de tijdinvestering van een schoolleider moet minimaal 180 uur bedragen en de trajecten moeten geëvalueerd zijn aan de hand van het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO). Om het onderzoek te kunnen inzetten voor de herregistratie is het noodzakelijk dat zij een bewijs van deelname ontvangen van de Hogeschool.

U kunt het document ‘aanvraagformulier opname onderzoekstrajecten met BKO-evaluatie’ downloaden onderaan deze pagina.