Vooraf gewaardeerd professionaliseringsaanbod

Schooldirecteuren kunnen zich ontwikkelen door het volgen en afronden van vooraf gewaardeerd professionaliseringsaanbod: een opleiding, cursus of training.

Zowel aanbieders als besturen kunnen een aanvraag indienen om professionaliseringsaanbod vooraf te laten waarderen ten behoeve van de herregistratie van schooldirecteuren. De Commissie Accreditatie beoordeelt het aanbod en stelt de herregistratiewaarde vast.

Informatie
Lees er meer over in het accreditatiereglement.

In dit stappenplan is toegelicht hoe de accreditatie verloopt. Heeft u vragen over het laten accrediteren van uw aanbod? Neem dan contact met ons op. Bel (030) 234 73 60 of stuur een e-mail naar accrediteren@schoolleidersregisterpo.nl.

Accreditatie aanvragen via PE-online

  • Heeft u bestaand geaccrediteerd aanbod en wilt u een nieuwe aanvraag indienen?
    Dan heeft u per e-mail uw accountgegevens ontvangen waarmee u kunt inloggen. Neem contact met ons op als u dit bericht niet heeft ontvangen: 030 – 234 73 60. Via onderstaande button kunt u inloggen en het aanvraagproces doorlopen. 
  • Dient u voor de eerste keer een accreditatie-aanvraag in?
    Dan kunt u via onderstaande button een account aanmaken en het aanvraagproces doorlopen. 

De Commissie Accreditatie besluit over uw aanvraag. Als uw aanbod is geaccrediteerd wordt deze getoond in de nascholingsagenda die door iedereen te raadplegen is. Aanbod voor de herregistratie is beter vindbaar als er uitvoeringsdata worden toegevoegd aan het aanbod. Dit moet u als aanbieder zelf doen in PE-online. Zorg er dus voor dat de gegevens van uw geaccrediteerde aanbod actueel zijn.   

Presentie schooldirecteuren
U kunt de presentie van de schooldirecteuren, die de professionaliseringsactiviteit succesvol hebben afgerond, invoeren in PE-online (tabblad 'Presentie'). Hiermee bevestigt u dat de schooldirecteur voldoende aanwezig zijn geweest en de leerdoelen in voldoende mate zijn behaald. Na het invoeren van de presentie worden de herregistratiepunten verwerkt in de persoonlijke accounts van betreffende schooldirecteuren.