Accreditatiereglement

Dit reglement is van toepassing op het accrediteren van professionaliseringsaanbod en professioneel beoordelaars ten behoeve van de herregistratie van schooldirecteuren in het primair onderwijs.