Professionaliseringsthema's

Er komt veel af op schoolleiders. Maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Als schoolleider loopt u voorop, zodat u uw team goed kunt begeleiden. Door als beroepsgroep samen kennis te ontsluiten en maatschappelijke trends in kaart te brengen, helpen schoolleiders elkaar met hun taak voorop te blijven lopen. Het Schoolleidersregister PO faciliteert onderzoek naar wat schoolleiders belangrijk vinden in hun werk en wat de kern van hun beroep vormt, nu en in de toekomst.

Deze inzichten gaan over effectieve leiderschapspraktijken, oftewel de bewuste en doelmatige inzet van kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten van de schoolleider.

Dit zijn de thema's:

De volgende thema’s zijn in ontwikkeling:

  • Disruptieve en onverwachte situaties (werknaam)
  • Onderzoeksmatig werken 
  • Basisvaardigheden