Aandacht voor professionele ontwikkeling van leerkrachten



In dit thema staat de professionele ontwikkeling van de individuele leerkrachten binnen het schoolteam centraal. Dit stelt schoolleiders voor de uitdaging om het leren van leerkrachten te stimuleren waarbij ze rekening houden met verschillen tussen leerkrachten.