Kennisbasis

De kennisbasis stimuleert de professionalisering van de individuele schoolleider en die van de beroepsgroep en bestaat uit de beroepsstandaard, de professionaliseringsthema’s en trends. Bij de kennisbasis zijn naast wetenschappers en andere deskundigen verschillende groepen schoolleiders betrokken. Deze animatie geeft een duidelijke uitleg over de kennisbasis en de rol van de schoolleiders:

Beroepsstandaard:
Schoolleiders beschrijven in de beroepsstandaard de belangrijkste leiderschapspraktijken en kwaliteiten van leidinggevenden in het PO. 

Professionaliseringsthema’s:
De professionaliseringsthema's zijn uitwerkingen van de beroepsstandaard en bouwen voort op de basiskwalificaties van de schoolleider. 

Trends:
Trends zijn maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die van belang zijn voor schoolleiders.

De kennisbasis vormt ook het fundament voor het beoordelen van de kwaliteit van de basiskwalificaties (schoolleidersopleidingen, masters e.d.) en professionaliseringsaanbod.
 

Ontwikkelingen en spanningsvelden in 2022
Schooldirecteuren en onderzoekers houden de kennisbasis van schooldirecteuren in het primair onderwijs, bestaande uit de beroepsstandaard, professionaliseringsthema’s en maatschappelijke en technologische ontwikkelingen (trends) actueel. Ontwikkelingen rondom schoolleiderschap worden jaarlijks gemonitord. Dat gebeurt onder andere door globaal bij te houden wat er gepubliceerd wordt over schoolleiderschap in de media, adviesrapporten, beleidsdocumenten en wetenschappelijke- en vakpublicaties. De belangrijkste bevindingen van 2022 vind je in dit rapport.

Ook bijdragen aan de kennisbasis voor schoolleiders?

Iedere schoolleider die een substantiële bijdrage levert aan de ontwikkeling van de kennisbasis voor schoolleiders, kan dit gebruiken voor herregistratie. U kunt bijvoorbeeld denken aan de publicatie van een boek over schoolleiderschap, het uitvoeren van een onderzoek over schoolleiderschap, deelname aan een kenniskring of andere activiteiten die niet alleen voor uw eigen ontwikkeling waardevol zijn, maar ook voor de beroepsgroep van schoolleiders in het primair onderwijs.

Beschrijf in een korte motivatie wat u heeft ondernomen en welke bijdrage dit levert aan de kennisbasis. De Commissie Registratie, bestaande uit schoolleiders, beoordeelt of uw bijdrage voldoende substantieel is en of u dit kunt gebruiken voor uw herregistratie.