Kennisbasis

Welke kennis heeft een schoolleider nodig om zijn beroep goed uit te kunnen oefenen? En welke kennis delen schoolleiders met elkaar om samen vast te kunnen stellen wat een goede schoolleider moet kennen en kunnen?

Het Schoolleidersregister PO is ontwikkelt en onderhoudt de kennisbasis voor schoolleiders in het primair onderwijs. De beroepsstandaard, de professionaliseringsthema's en de maatschappelijke trends die het beroep in de toekomst gaan beïnvloeden vormen gezamenlijk de kennisbasis. In de kennisbasis zijn zowel wetenschappelijke inzichten te vinden als praktijkkennis, waarvan schoolleiders hebben ervaren dat die relevant is voor hun schoolleiderschap. De kennisbasis komt tot stand in dialoog tussen deskundigen en professionals én stevig gefundeerd wetenschappelijk onderzoek naar relevante onderwerpen en ontwikkelingen met betrekking tot schoolleiders en de context waarin zij werken.

"De kennisbasis geeft mij als schoolleider houvast bij het maken van keuzes voor professionalisering."

Ook bijdragen aan de kennisbasis voor schoolleiders?

Iedere schoolleider die een substantiële bijdrage levert aan de ontwikkeling van de kennisbasis voor schoolleiders, kan dit gebruiken voor herregistratie. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan de publicatie van een boek over schoolleiderschap, het uitvoeren van een onderzoek over schoolleiderschap, deelname aan een kenniskring of andere activiteiten die niet alleen voor uw eigen ontwikkeling waardevol zijn, maar ook voor beroepsgenoten.

Meer informatie over deelname aan kenniskringen vindt u hier.

Neem contact op als u iets heeft ontwikkeld dat interessant is voor de beroepsgroep van schoolleiders in het primair onderwijs. In een korte motivatie beschrijft u wat u heeft ondernomen en welke bijdrage dit levert aan de kennisbasis. De Commissie Registratie beoordeelt of uw bijdrage voldoende substantieel is en of u hiermee kunt herregistreren.

Contact

U kunt ons tijdens kantooruren telefonisch bereiken op 030- 2347360

Aanhef

Optioneel

Uw vraag

Telefonisch contact