Publicaties

Leidinggeven aan Leren (Prof. dr. P. Robert-Jan Simons, 2020)
In dit artikel wordt de uitwerking van het thema leidinggeven aan leren in een schoolorganisatie ingebed in het thema lerende organisatie: een lerend leider is iemand die de school als lerende organisatie probeert te realiseren.

Rapport Ethisch leiderschap: betekenis en relevantie voor beroepsstandaard schoolleiders PO
In het kader van de actualisatie van de beroepsstandaard is internationale literatuur op het gebied van ethisch leiderschap in internationale beroepsstandaarden bestudeerd.

Rapportage beroepsstandaarden schoolleiders vergelijkenderwijs
In het kader van actualisatie van de beroepsstandaard is een vergelijking van verschillende nationale beroepsstandaarden uit verschillende landen uitgevoerd.

Rapportage literatuurstudie naar gespreid leiderschap
Om tot een actualisering van de huidige beroepsstandaard te komen heeft het Schoolleidersregister PO een literatuurstudie laten uitvoeren naar gespreid leiderschap.

Het Schoolleidersregister PO is op de goede weg (april 2019)
Het Schoolleidersregister PO ziet met vertrouwen de verdere ontwikkeling van het Schoolleidersregister PO als beroepsorganisatie tegemoet.

Kwalitatieve evaluatie Schoolleidersregister PO (februari 2019)
Onafhankelijk onderzoeksbureau Kwink constateert dat het Schoolleidersregister PO op de goede weg is.

Onderwijs aan het werk-2018: Schoolleiders professionaliseren door informeel leren
Over het algemeen geven schoolleiders aan dat ze van de beroepspraktijk het meeste leren. Er is sprake van informeel leren. In de publicatie Onderwijs aan het werk- 2018  gaat Marja Creemers, directeur van het Schoolleidersregister PO, in op hoe schoolleiders zich kunnen professionaliseren door informeel leren.

Anticiperen op een veranderende samenleving (okt 2016)
De samenleving verandert. Hoe de wereld er over twintig jaar uitziet weten we niet. Het tempo van baancreatie en baanvernietiging blijft toenemen, waardoor het onderwijs voorbereidt op banen die nu  onvoorstelbaar zijn. Maar als er geen vergezicht is om naartoe te werken, wat kunnen schoolleiders dan doen om het onderwijs en de eigen organisatie toekomstbestendiger te maken?

Ontwikkelen op de werkvloer: informeel leren in de praktijk (april 2016)
In de publicatie ‘Ontwikkelen op de werkvloer’ delen de eerste drie schoolleiders die een thema hebben afgerond door middel van informeel leren hun verhaal.

Nieuwe kinderen, nieuwe kennis. Handvatten voor het onderwijs aan asielzoekerskinderen (febr 2016) 
In de publicatie Nieuwe kinderen, nieuwe kennis vinden schoolleiders maar ook hun teams handvatten vanuit de schoolpraktijk voor het vormgeven van het onderwijs aan vluchtelingenkinderen. 

Schoolleider tussen functie en beroep (dec 2015)
Met de bevindingen uit dit onderzoek ontstaat een actueel beeld van de (verschuivende) professionaliteit van de schoolleider: wat is de kern van zijn beroep en wanneer is een schoolleider een professional?

Ontwikkeling professionele leergemeenschap (april 2015)
Van scholen wordt verwacht dat ze inspelen op allerlei actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Steeds sneller opeenvolgende technologische ontwikkelingen beïnvloeden het onderwijs tot in de klas.

Certificering professionaliseringsaanbod (maart 2015)
Folder voor aanbieders van professionaliseringsaanbod over het certificeren van aanbod voor het Schoolleidersregister PO.

Informatie registreren en herregistreren (jan 2015)
Folder met informatie over het registreren en herregistreren in het Schoolleidersregister PO

‘Wat schoolleiders vertellen…’ (sept 2014)
Wie is dé schoolleider? Waar heeft hij/zij mee te maken? En wat maakt een schoolleider een goede schoolleider? Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie (LESI) heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de werkpraktijk van schoolleiders. Uit deze verkenning kwam een rijk en gevarieerd beeld naar voren komen waarin u zich ongetwijfeld (gedeeltelijk) zult herkennen.

Actuele ontwikkelingen in het beroep schoolleider (juni 2014)
Het Schoolleidersregister heeft de ambitie een kennisbasis te ontwikkelen. Kort gezegd geeft een kennisbasis aan hoe het vak van schoolleiders eruit ziet en hoe zij zich kunnen professionaliseren. Deze notitie is een eerste stap in de richting tot de kennisbasis.

‘In gesprek over professionalisering’ (jan 2014)
In gesprek over professionalisering’ is een boekje met onderzoeken, praktijkervaringen van schoolleiders en bestuurders en tips voor de gesprekscyclus. Het doel is om u te inspireren om het gesprek aan te gaan en in gesprek te blijven. 

Nieuwe beroepsstandaard: ‘Professionele schoolleiders’ (juli 2013)
De nieuwe beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs bestaat uit een competentieprofiel, bekwaamheidseisen en eisen aan verdere professionalisering.

Digitale terugblik startbijeenkomsten (juli 2013)
Meer dan 400 schoolleiders en andere belangstellenden uit het onderwijsveld hebben tijdens de startbijeenkomsten kennis gemaakt met het Schoolleidersregister PO. Bekijk alle onderdelen in de digitale terugblik