Samenwerken aan passend onderwijsIn dit thema staat het ondersteuning bieden aan passend onderwijs in de school en in de regio centraal. Dit stelt schoolleiders voor de uitdaging om verbinding te leggen en samenwerking te onderhouden met externe partners, zoals bijvoorbeeld het samenwerkingsverband passend onderwijs, gemeenten, hulpverleningsorganisaties en het speciaal onderwijs.