De school in een netwerksamenlevingIn dit thema staat het opbouwen, onderhouden en verder ontwikkelen van sociale relaties in en rondom de school centraal. Schoolleiders vormen de spil in sociale netwerken van professionals die betrokken zijn bij de ontwikkeling en het leren van leerlingen.