Duurzame ontwikkeling in het primair onderwijs

“Hoe kan het primair onderwijs leerlingen toerusten om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling? En wat heeft een basisschool nodig om hier planmatig aan te kunnen werken?” In dit thema staat centraal hoe je als schoolleider systematisch in je organisatie aan de slag kunt gaan om leerlingen toe te rusten duurzaam te handelen. We doen dit aan de hand van de Whole School Approach en sluiten zoveel mogelijk aan bij de UNESCO uitgangspunten van leren voor duurzame ontwikkeling.