Kansen(on)gelijkheidIn dit thema staat het werk maken van gelijke kansen voor leerlingen centraal. Schoolleiders staan voor de uitdaging om kansengelijkheid binnen hun school bespreekbaar te maken en te stimuleren. Bij het werken aan kansengelijkheid gaat het om het werken aan het verminderen van de invloed van de achtergrondkenmerken van leerlingen op hun leerprestaties.