Curriculumontwikkeling op school


In dit thema staat het leidinggeven aan curriculumontwikkeling en de reflecties op curriculumkeuzes centraal. Aan de hand van vier centrale kwesties gaan we in op de rol van de schoolleiders als verbindende schakel in het schooleigen curriculum. De kwesties draaien om: keuzes maken, schooleigen accenten leggen, doelen stellen, een uitgebalanceerd curriculum en gezamenlijke taal en gedeeld gedachtegoed.