Persoonlijk leiderschap

Het thema persoonlijk leiderschap gaat over uzelf als schoolleider. Over:

  • wie u als mens bent, welke waarden u meedraagt, wat u gevormd heeft en hoe dat in uw handelen tot uitdrukking komt;
  • leiderschapsvaardigheden (toepassen);
  • uw visie en ambitie;
  • uw doelen op de langere termijn, voor uzelf en voor de school.


Hoe beter u zichzelf kent, hoe beter u in staat bent om op school een professionele leercultuur neer te zetten. Leren reflecteren op uw eigen handelen en op het effect van uw handelen op de omgeving is dan ook van grote betekenis.

Krijg inzicht in uw leiderschapsstijl met het Schoolleiderskompas

Het Schoolleiderskompas is een ontwikkeltool die inzicht geeft in verschillende leiderschapsstijlen en uw persoonlijke voorkeur hierin. Dit instrument kan worden gebruikt als startpunt om te reflecteren op uw manier van leidinggeven. Maakt u ook graag gebruik van deze mogelijkheid? Vul dan nu het Schoolleiderskompas in. Het invullen duurt ongeveer 15 tot 20 minuten en na het invullen van uw e-mailadres ontvangt u direct uw uitgebreide persoonlijke rapportage.