Leidinggeven aan leren

In dit thema staat het leidinggeven aan leren in een schoolorganisatie centraal. Het wordt ingebed in het thema de lerende schoolorganisatie: een lerend leider is iemand die de school als lerende organisatie probeert te realiseren. Dit thema kan ook voor de beroepsgroep van schoolleiders een integrerend wenkend perspectief worden. Het gaat over vragen als: Hoe kan mijn school een lerende schoolorganisatie worden? Hoe komt mijn school aan een visie op leren? Hoe kan ik het leren van alle participanten (leerlingen, leraren, teams, de school als geheel) bevorderen? Hoe kan ik een leer- en innovatiecultuur stimuleren? Hoe geef ik het goede voorbeeld en help ik anderen om ook leiding te geven aan al het leren?