Onderzoeksmatig werkenIn dit thema staat het leidinggeven aan onderzoeksmatig werken binnen de school centraal. Dit stelt schoolleiders voor de uitdaging door middel van onderzoeksgegevens te werken aan het verantwoorden van gemaakte beleidskeuzes, het sturen van onderwijsvernieuwingen en zo leerlingprestaties te verbeteren.