Voorbereiden op onverwachte situaties

In dit thema wordt ingegaan op de complexiteit van een crisissituatie: van tevoren is niet precies duidelijk wat de kenmerken zijn van een crisis, hoe groot de impact ervan is, hoelang de crisis duurt, welke (professionele en niet-professionele) partijen betrokken zijn bij de bestrijding ervan en wie precies waarvoor verantwoordelijk is. Schooldirecteuren spelen een belangrijke rol tijdens een crisis of ramp en kunnen zich hierop voorbereiden.