Samenwerken met het bestuurIn dit thema staat het werken aan een productieve samenwerking tussen de schoolleider en het schoolbestuur centraal. Dit stelt schoolleiders voor de uitdaging gezamenlijk met het bestuur, maar ieder vanuit eigen kaders, bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs en daarmee de ontwikkeling van leerlingen optimaal te stimuleren.