Informatie voor besturen

Besturen kunnen de kwaliteit van onderwijs mede beïnvloeden door schoolleiders de ruimte te geven voor hun professionalisering. Het is daarom goed om op de hoogte te zijn van de afspraken die in de cao zijn vastgelegd over professionalisering van schoolleiders. Het is van belang om schoolleiders die nog niet geregistreerd zijn te helpen om dit te regelen. Nadat uw schoolleiders geregistreerd zijn, blijft u met ze in gesprek over hun professionalisering.

Zoek een schoolleider
In het openbaar register vindt u alle geregistreerde personen. Iedereen die geregistreerd is krijgt de titel Registerdirecteur Onderwijs (RDO). Aan deze titel wordt een predicaat toegevoegd: in opleiding, niveau 1, niveau 2 of master. Meer informatie vindt u hier

Wat kan het Schoolleidersregister PO voor u betekenen?
Het Schoolleidersregister PO denkt graag mee met besturen die vraagstukken hebben op het gebied van professionalisering van schoolleiders. U kunt dan denken aan:

  • het geven van informatie en voorlichting aan schoolleiders (bijvoorbeeld tijdens een directieberaad of MT-dag);
  • meedenken over het accrediteren van incompanytrainingen en opleidingen voor schoolleiders, zodat zij dit kunnen gebruiken voor hun (her)registratie;
  • meedenken over achteraf toekennen van herregistratiewaarde aan incompanytrainingen en opleidingen voor schoolleiders, zodat zij dit kunnen gebruiken voor hun herregistratie.