Account Schoolleidersregister PO

Als bestuur in het primair onderwijs kunt u een account krijgen van het Schoolleidersregister PO. 

Inloggen bestaand account:


Nieuwe besturen kunnen via onderstaande link een account aanvragen:
Account bestuur aanvragen

Inzage in het register
In uw account ziet u een overzicht van de schoolleiders die binnen het register tenminste één actieve overeenkomst bij uw bestuur hebben opgevoerd. De gegevens worden beheerd door de schoolleider en zijn alleen door de schoolleider zelf aan te passen. Werkt één van deze schoolleiders op dit moment niet bij uw bestuur? Neem contact op met de betreffende schoolleider of geef het door aan het Schoolleidersregister PO. Bel ons op het telefoonnummer: 030-2347360 of mail naar: info@schoolleidersregisterpo.nl.
 

U kunt vacatures voor schooldirecteuren in het register plaatsen
Ruim 7.500 schooldirecteuren, schooldirecteuren in opleiding en belangstellenden die schooldirecteur in het primair onderwijs willen worden, kunnen de vacaturepagina bekijken. Schooldirecteuren die actief op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging kunnen zoekcriteria opgeven en krijgen direct een melding als een vacature is geplaatst die aan deze criteria voldoet. Op deze manier komt uw vacature bij precies de juiste persoon terecht.

Een vacature plaatst u in een paar minuten. Log in in uw account, klik op ‘vacatures’ in de navigatiebalk en vul de gegevens over de vacature in. Hier kunt u ook een link plaatsen naar uw website. De vacaturetekst kunt u op elke moment aanpassen. De vacature blijft staan tot de geldigheidsdatum die u zelf invoert verstreken is. Daarna verdwijnt deze automatisch.

Registratie schoolleiders
Schoolleiders kunnen zich registreren als Registerdirecteur Onderwijs (RDO), wanneer zij kunnen aantonen dat zij beschikken over de basiskwalificaties uit de beroepsstandaard. In uw account ziet u de registraties van de schoolleiders verbonden aan uw onderwijsinstelling. 

Iedereen die geregistreerd is krijgt de titel Registerdirecteur Onderwijs (RDO). Aan deze titel wordt een predicaat toegevoegd om het kwalificatieniveau aan te geven: in opleiding, niveau 1, niveau 2 of master. Afhankelijk van hun kwalificatieniveau kunnen zij zich registreren als:
RDO in
opleiding
voor wie (binnenkort) een geaccrediteerde
opleiding voor de basisregistratie volgt
RDO niveau 1 voor wie in het bezit is van een kwalificatiebewijs
type basisbekwaam of ‘leidinggeven 1’
RDO niveau 2 voor wie in het bezit is van een kwalificatiebewijs
type vakbekwaam of ‘leidinggeven 2’
RDO master voor wie in het bezit is van een afgeronde NVAO-
geaccrediteerde masteropleiding die aansluit bij
de beroepsstandaard voor schoolleiders
in het primair onderwijs


Eén keer in de vijf jaar laten schoolleiders zien dat zij zich hebben ontwikkeld. Een schoolleider die binnen deze periode niet of in onvoldoende mate kan aantonen te voldoen aan de criteria voor herregistratie, krijgt de toevoeging ‘onder voorwaarde’. Na zes maanden vervalt de voorwaardelijke registratie en krijgt de schoolleider de status ‘verlopen registratie’. Van beide toevoegingen ontvangen zowel de schoolleider als het bevoegd gezag bericht.