Leidinggeven aan de kwaliteit van het onderwijs

Bij deze leiderschapspraktijk gaat het erom dat schoolleiders ervoor zorgen dat er goed onderwijs aan leerlingen verzorgd kan worden. Dit houdt in dat de school voldoet aan de basiskwaliteit, eigen ambities formuleert en er sprake is van een goed functionerend stelsel van kwaliteitszorg. Daarnaast dient de schoolleider ervoor te zorgen dat er een veilig en ondersteunend pedagogisch klimaat is in de school. Maar ook dat er sprake is van een samenhangend curriculum met bijpassende leermiddelen. 

En dat er beleid en duidelijke afspraken worden gemaakt over taken, verantwoordelijkheden en inzet van personeel. Op deze manier zorgt de schoolleider ervoor dat leraren en (onderwijs-)ondersteunend personeel hun werk goed kunnen doen.

Om goed leiding te geven aan de onderwijskwaliteit, zijn de volgende samenhangende activiteiten dan ook van belang:

  • het systematisch en planmatig evalueren van de basiskwaliteit;
  • het ontwikkelen van ambities en eigen kwaliteiten van onderwijs;
  • het bevorderen van een veilig en ondersteunend pedagogisch klimaat;
  • het organiseren van een samenhangend curriculum, aanbod en (digitale) leermiddelen;
  • het bemensen van het (onderwijs-)programma1;
  • het ondersteunen van leraren bij het lesgeven;
  • het creëren van randvoorwaarden zodat leraren en (onderwijs-)ondersteunend personeel hun werk goed kunnen doen.


[1] Bij een IKC is er voor de jongste kinderen nog geen sprake van onderwijs