Visiegericht werken

Een heldere en waardengerichte visie op onderwijs en opvoeding maakt dat de schoolleider en het team komen tot concrete leer- en ontwikkelingsdoelen voor leerlingen, leraren en (onderwijs-)ondersteunend personeel. Een gedeelde visie werkt inspirerend en motiverend en helpt leraren betekenis te geven aan hun werk. En niet onbelangrijk: visiegericht werken helpt bij het vasthouden aan een koers en biedt tegelijkertijd kansen om te innoveren en vernieuwen, bijvoorbeeld in het kader van digitalisering.

De volgende samenhangende activiteiten zijn daarbij van belang:

  • het ontwikkelen van een gedeelde visie op onderwijs en opvoeding;
  • het duidelijk en overtuigend communiceren van deze gedeelde visie;
  • het creĆ«ren van gedeelde doelen;
  • het bevorderen van de acceptatie van groepsdoelen;
  • het anticiperen op noodzakelijke veranderingen;
  • het stimuleren van vernieuwing en innovatie, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering.