Investeren in goede relaties met de omgeving


Deze leiderschapspraktijk richt zich op het opbouwen, onderhouden en verder ontwikkelen van goede relaties met ouders, de wijk, gemeenten en zorginstellingen. Relaties die gebaseerd zijn op begrip, wederzijds vertrouwen en respect. Dit is belangrijk voor scholen om de optimale ontwikkeling van leerlingen optimaal te kunnen ondersteunen. Het investeren in goede relaties met de omgeving draagt bovendien positief bij aan het afleggen van meervoudige verantwoording door de schoolleider.

Dit kan de steun voor en het vertrouwen in de school en onderwijs vergroten.

De volgende samenhangende activiteiten zijn daarvoor van belang:

  • het investeren in goede, wederkerige relaties met ouders;
  • het investeren in de versterking van de wijk als een goede en gezonde leefomgeving voor leerlingen;
  • het investeren in duurzame relaties met samenwerkingsverbanden, zorginstellingen en jeugdhulpverlening in het kader van passend onderwijs;
  • het onderhouden van professionele relaties met andere scholen voor primair en voortgezet onderwijs;
  • het ontwikkelen en onderhouden van productieve relaties met de gemeente en het lokale bedrijfsleven;
  • het afstemmen van het beleid van de school op lokaal en landelijk beleid;
  • het aangaan van een dialoog met betrokkenen in de omgeving en het afleggen van verantwoording voor het gevoerde beleid van de school.