EVC-procedure

Schoolleiders leren niet alleen via cursussen en opleidingen, ook op school en in hun vrije tijd ontwikkelen ze allerlei competenties. Het doel van EVC (Erkennen van Verworven Competenties) is om die kennis, vaardigheden en houding een formele erkenning te geven. Aanbieders van EVC-procedures die door Kenniscentrum Sociaal Domein erkend zijn voor de EVC-procedure voor schoolleiders in het primair onderwijs worden in het register opgenomen.

Registratie aanvragen
Eerst maakt u een account aan in het Schoolleidersregister PO. In het registerreglement vindt u de bepalingen die hierop van toepassing zijn. In het account kunt u uw bewijsstuk uploaden en uw basisregistratie als Registerdirecteur (RDO) niveau 2 aanvragen.

Aanbieders van EVC-procedures staan in de scholingsagenda voor de basisregistratie.

Let op: U bent registratieplichtig vanaf het moment dat u benoemd bent als schoolleider. Heeft u nog geen kwalificatiebewijs, zoals een EVC-certificaat? Vanaf het moment van aanstelling heeft u hiervoor 6 maanden de tijd.