Individuele diplomawaardering (IDW)

Heeft u (meerdere) opleidingen gevolgd die niet in het register zijn opgenomen, maar die samen wel laten zien dat u aan de basiskwalificaties voldoet? Dan kunt u uw diploma’s laten waarderen. U motiveert hoe uw opleidingen aansluiten bij de beroepsstandaard en u bespreekt dat met een deskundige.

Registratie aanvragen
Eerst maakt u een account aan in het Schoolleidersregister PO. In het registerreglement vindt u de bepalingen die hierop van toepassing zijn. In het account kunt u uw bewijsstuk uploaden en uw basisregistratie als Registerdirecteur (RDO) niveau 2 aanvragen.

In de scholingsagenda voor de basisregistratie vindt u een geaccrediteerd bureau (zoekterm ‘individuele diplomawaardering’).

Let op: U bent registratieplichtig vanaf het moment dat u benoemd bent als schoolleider. Heeft u nog geen kwalificatiebewijs, zoals een certificaat van een IDW-traject? Vanaf het moment van aanstelling heeft u hiervoor 6 maanden de tijd.