Geaccrediteerde schoolleidersopleiding

Heeft u een geaccrediteerde schoolleidersopleiding, die voldoende aansluit bij de beroepsstandaard, succesvol afgerond? Dan kunt u zich registreren als:

  • Registerdirecteur Onderwijs (RDO) niveau 1 na het behalen van een diploma van minimaal 15 ECTS (studiepunten) van het type basisbekwaam of ‘leidinggeven 1’
  • Registerdirecteur Onderwijs (RDO) niveau 2 na het behalen van een diploma van minimaal 30 ECTS (studiepunten) van het type vakbekwaam of ‘leidinggeven 2’
     

Registratie aanvragen
Eerst maakt u een account aan in het Schoolleidersregister PO. In het registerreglement vindt u de bepalingen die hierop van toepassing zijn. In het account kunt u uw bewijsstuk uploaden en uw basisregistratie aanvragen.

Afhankelijk van uw kwalificatieniveau kunt u zich registreren als RDO niveau 1 of RDO niveau 2.

N.B.: Volgt u (binnenkort) een geaccrediteerde opleiding voor de basisregistratie? Dan kunt u zich registreren als Registerdirecteur Onderwijs (RDO) in opleiding. Meer informatie vindt u hier.

De geaccrediteerde schoolleidersopleidingen staan in de scholingsagenda voor de basisregistratie.

Let op: De accreditatie van opleidingen is zes jaar geldig. Net als bij NVAO-geaccrediteerde opleidingen volgt na zes jaar, op verzoek van het opleidingsinstituut, een nieuwe beoordeling van de opleiding. Sinds 2021 staan de beoordelingsrapporten op de website. Om te kunnen registreren met één van deze opleidingen, moet het diploma uitgegeven zijn op een datum voor het verstrijken van de accreditatie. 

N.B.: Een RDO niveau 1 kan herregistreren met een diploma schoolleider vakbekwaam of met een masterdiploma dat aansluit bij de beroepsstandaard, mits het diploma behaald is na de laatste registratiedatum.