Toetsend assessment

Wanneer u geen schoolleidersopleiding of relevante master heeft afgerond, kunt u zich registreren met een toetsend assessment. Het Schoolleidersregister PO heeft een aantal assessments geaccrediteerd, die vaststellen of schoolleiders aan de beroepsstandaard voldoen.

Om als schoolleider te kunnen registreren met een toetsend assessment, moet het diploma uitgegeven zijn voor het verstrijken van de accreditatie. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 

Registratie aanvragen
Eerst maakt u een account aan in het Schoolleidersregister PO. In het registerreglement vindt u de bepalingen die hierop van toepassing zijn. In het account kunt u uw bewijsstuk uploaden en uw basisregistratie als Registerdirecteur (RDO) niveau 2 aanvragen.

De geaccrediteerde toetsend assessments staan in de scholingsagenda voor de basisregistratie.

Let op: Andere assessments, zoals selectieassessments, zijn niet geschikt voor registratie.

Let op: U bent registratieplichtig vanaf het moment dat u benoemd bent als schoolleider. Heeft u nog geen kwalificatiebewijs, zoals een certificaat van een toetsend assessment? Vanaf het moment van aanstelling heeft u hiervoor 6 maanden de tijd.