Uitstel herregistratie

Er zijn situaties denkbaar waardoor het niet lukt om binnen vijf jaar voldoende punten te verzamelen en de herregistratie aan te vragen. Bij zwaarwegende, onvoorziene omstandigheden kunt u uitstel aanvragen. Bijvoorbeeld in geval van langdurige ziekte of zwangerschap. De Commissie Registratie beoordeelt uw verzoek. Om een besluit te kunnen nemen is het van belang dat u voldoende inzicht geeft in uw situatie zonder medische en persoonlijke details te vermelden. Alleen met een duidelijke onderbouwing van de gevraagde termijn kan een besluit worden genomen.