Uitstel herregistratie

Er zijn situaties denkbaar waardoor het niet lukt om binnen vijf jaar voldoende punten te verzamelen en de herregistratie aan te vragen. Bij zwaarwegende, onvoorziene omstandigheden kunt u uitstel aanvragen. Bijvoorbeeld in geval van langdurige ziekte of zwangerschap. De Commissie Registratie beoordeelt uw verzoek. Om een besluit te kunnen nemen is het van belang dat u voldoende inzicht geeft in uw situatie zonder medische en persoonlijke details te vermelden. Alleen met een duidelijke onderbouwing van de gevraagde termijn kan een besluit worden genomen. 
In uw persoonlijke account kunt u uitstel aanvragen.