Achteraf waarderen

Professionele ontwikkeling vindt ook plaats in de praktijk. Als schoolleider bent u continu bezig met verandering en ontwikkeling. U begeleidt bijvoorbeeld een fusietraject en werkt hierin samen met de gemeente en ketenpartners in de zorg, of u heeft een boek gelezen en hierover intervisie verzorgd met collega’s. Aan deze en andere activiteiten kunt u achteraf een herregistratiewaarde toe laten kennen via de methode 'Schoolleiders waarderen schoolleiders' of door een professioneel beoordelaar. De herregistratiewaarde kan liggen tussen de 0 en 100 punten.

Schoolleiders waarderen schoolleiders
Een van de methodes om uw ontwikkeling achteraf te laten waarderen is het voeren van een professionele dialoog met twee andere schoolleiders. Bij ‘Schoolleiders waarderen schoolleiders’ is een procesadviseur en een procesbegeleider betrokken. Deze schoolleiders zijn hiervoor opgeleid door het Schoolleidersregister PO. Het waarderingsgesprek bestaat uit drie stappen: de voorbereiding, het gesprek op locatie en de eindreflectie. Lees hier meer over deze stappen. Het Schoolleidersregister PO plant ieder kwartaal nieuwe waarderingsgesprekken op diverse locaties. Deelname is kosteloos. U kunt zich inschrijven voor een waarderingsgesprek nadat u een voorbereidingsdocument heeft ingeleverd en laten beoordelen door een procesadviseur. Klik hier voor het voorbereidingsdocument. Wilt u eerst meer informatie of heeft u vragen bij de voorbereiding? Bel (030) 234 73 60 of stuur een e-mail naar waarderen@schoolleidersregisterpo.nl

In onderstaand filmpje leggen een procesbegeleider en een procesadviseur uit hoe een waarderingsgesprek verloopt.

Professioneel beoordelaars
Verschillende aanbieders zijn geaccrediteerd om achteraf waarde aan uw ontwikkeling toe te kennen. Deze bureaus hebben allemaal een eigen methode om tot de waardering te komen. U vindt de bureaus in de nascholingsagenda achteraf waarderen (zoekterm ‘professioneel beoordelaar’).

De professioneel beoordelaars worden door de Commissie Accreditatie, bestaande uit schoolleiders en experts, geaccrediteerd. De professioneel beoordelaars zijn in 2021 bezocht voor een audit. Rapportages van de audits staan op de website.