Ontwikkelingen en spanningsvelden in 2023

Schooldirecteuren doen ertoe! Voor de kwaliteit van het onderwijs en de schoolontwikkeling. Ze bevorderen de kennis, vaardigheden en motivatie van leraren en dragen zo, samen met leraren, bij aan de groei en het leren van leerlingen.

Schooldirecteuren en onderzoekers houden de kennisbasis van schooldirecteuren in het primair onderwijs, bestaande uit de beroepsstandaard, professionaliseringsthema’s en maatschappelijke en technologische ontwikkelingen (trends) actueel.

Ontwikkelingen rondom schoolleiderschap worden jaarlijks gemonitord. Dat gebeurt onder andere door bij te houden wat er gepubliceerd wordt over schoolleiderschap in de media, adviesrapporten, beleidsdocumenten en wetenschappelijke- en vakpublicaties.

Benieuwd wat de belangrijkste bevindingen van de monitoring in 2023 waren?
Lees hier het rapport ‘Ontwikkelingen en spanningsvelden 2023’:

De managementsamenvatting vind je hier:


Om koers te houden moet je keuzes maken. Welke keuzes maak jij en waarom?
Kom naar ons event op vrijdag 27 september.

Aan trends en ontwikkelingen liggen verschillende, vaak tegenstrijdige waarden en opvattingen over de gewenste inrichting en vormgeving van het onderwijs ten grondslag: spanningsvelden. Schooldirecteuren moeten, samen met hun team, binnen spanningsvelden keuzes maken voor het onderwijs binnen hun school. In bovenstaande documenten staan de spanningsvelden beschreven én ze staan centraal tijdens ons event. Reflecteer op je eigen keuzes en op die van anderen.

Bekijk het afwisselende programma met boeiende sprekers en meld je vandaag nog aan: