Voorbereiden op onverwachte situaties; de rol van de schooldirecteur tijdens een crisis of ramp

Een crisis of een ramp kan van het één op het andere moment een rustige situatie op school veranderen in onrust. Het lastige is: van tevoren is niet precies duidelijk wat de kenmerken zijn van de crisis, hoe groot de impact ervan is, hoelang de crisis duurt, welke (professionele en niet-professionele) partijen betrokken zijn bij de bestrijding ervan en wie precies waarvoor verantwoordelijk is.

De schooldirecteur speelt een belangrijke rol voor, tijdens en na een crisis. Hij of zij is er mede voor verantwoordelijk dat de school goed is voorbereid op een crisis, de crisis goed doorstaat en ervan kan leren.

De schooldirecteuren van de kenniskring ‘Voorbereiden op onverwachte situaties’ hebben in de schooljaren 2022-2023 en 2023-2024 vanuit een brede blik het thema onderzocht en in kaart gebracht.

Benieuwd hoe de schooldirecteuren uit de kenniskring dit hebben aangepakt? Op de website staat alle informatie.

Het nieuwe professionaliseringsthema ‘Voorbereiden op onverwachte situaties’ is toegevoegd aan de kennisbasis voor schooldirecteuren in het primair onderwijs.

Professionaliseringsthema's vormen samen met de beroepsstandaard en de trends de kennisbasis van schooldirecteuren. Schooldirecteuren en onderzoekers ontwikkelen samen de kennisbasis. Het Schoolleidersregister PO faciliteert de ontwikkeling van de kennisbasis. Bekijk de animatie waarin dit wordt toegelicht.

Opleiders en besturen kunnen een aanvraag indienen om aanbod dat aansluit bij dit nieuwe thema en relevant is voor schooldirecteuren in het primair onderwijs vooraf te laten waarderen. Geaccrediteerd professioneel beoordelaars kunnen een aanvullende aanvraag indienen.