Stichting Schoolleidersregister PO

Op 1 januari 2013 is de Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA) overgegaan in de Stichting Schoolleidersregister PO. Schoolleidersregister PO is een onafhankelijke organisatie die wordt gedragen door de AVS (Algemene Vereniging van Schoolleiders), de onderwijsvakbonden AOb en CNV Onderwijs en de werkgeversorganisatie PO-Raad.

De Stichting Schoolleidersregister PO is opgericht om het beroep van schoolleider in het primair onderwijs te versterken, verder te professionaliseren en om schoolleiders daarbij op verschillende manieren te faciliteren. Altijd samen met de beroepsgroep, op basis van bestaande kennis en goede voorbeelden uit de praktijk.

Schoolleidersregister PO bouwt daarbij aan een nieuw beroepsregister voor schoolleiders in het primair onderwijs. Met de ontwikkeling en instandhouding van het beroepsregister wil Schoolleidersregister PO de beroepsgroep versterken en verdere professionalisering stimuleren.