Medewerkers

Op het bureau van het Schoolleidersregister PO werken 13 mensen die ondersteuning bieden aan 7.700 schoolleiders in het primair onderwijs. Wij zijn uw aanspreekpunt bij vragen over uw professionalisering en (her)registratie. Wij geven voorlichting en advies aan schoolleiders, opleiders en besturen. Samen met schoolleiders doen we onderzoek naar de actuele ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten die relevant zijn voor schoolleiders. We maken deze onderzoeken toegankelijk voor schoolleiders, door o.a. het schrijven van publicaties, in samenspraak met schoolleiders en deskundigen. Wij organiseren bijeenkomsten voor schoolleiders rondom onderwerpen uit de kennisbasis. We adviseren de commissies en we bewaken de kwaliteit van het professionaliseringsaanbod, o.a. door het doen van verificatie-audits.