Adviesraad

De adviesraad bestaat uit stakeholders van de school(leider): leraren, bestuur, kinderopvang, voortgezet onderwijs,  samenwerkingsverbanden passend onderwijs, jeugdzorg, inspectie van het onderwijs. De Adviesraad adviseert het Schoolleidersregister PO over de kennisbasis, die bestaat uit de beroepsstandaard, maatschappelijke trends en de professionaliseringsthema’s.