Wetenschappelijke Raad en Adviesraad

De Wetenschappelijke Raad en de Adviesraad zijn raden met stakeholders van de schoolleider. De raden adviseren over de kennisbasis (beroepsstandaard en professionaliseringsthema’s) en registratiecriteria.