Bestuur

Het bestuur bestaat (voornamelijk) uit schoolleiders. Deze schoolleiders zijn afgevaardigd door de AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders), de onderwijsvakbonden AOb en CNV Onderwijs en een bestuurder afgevaardigd door de werkgeversorganisatie PO-Raad:

drs. E.D.C.M. (Ursie) Lambrechts - voorzitter
Ursie Lambrechts is de onafhankelijke voorzitter van het bestuur van Schoolleidersregister PO. Ze heeft Kunstgeschiedenis en Onderwijskunde gestudeerd aan de tegenwoordige Radboud Universiteit Nijmegen. Na zeven jaar lid te zijn geweest van Provinciale Staten van Noord-Brabant vervolgde zij van 1994 tot 2006 haar carrière als Tweede Kamerlid voor D66. Zij was onder andere woordvoerder onderwijs. Zij is oud-voorzitter van de Evaluatie- en Adviescommissie Passend Onderwijs. Daarnaast is zij lid van de Raad van Toezicht van De Haagse Scholen en van het Nederlands Onderwijs in het Buitenland.

M. (Mogens) Domela Nieuwenhuis Nijegaard - bestuurslid
Mogens Domela Nieuwenhuis is clusterdirecteur geweest bij KSU te Utrecht met de portefeuille P&O en werkt nu al een aantal jaren als directeur-bestuurder bij diverse schoolbesturen in het primair onderwijs, waaronder Wijzer aan de Amstel. Hij is door de AVS voorgedragen als bestuurslid van Schoolleidersregister PO.

Y.H.J. (Yvonne) Vaes–Lucas - bestuurslid
Yvonne Vaes-Lucas is bestuurslid van Schoolleidersregister PO, voorgedragen door de CNVO. Bij CNVO is ze kaderlid van de Landelijke Activiteitengroep Limburg en bestuurslid van CNV Schoolleiders. Hiernaast is zij directeur van Basisschool Het Dal/Brede School Markeent in Weert.

M.M.A (Angèle) van der Star - bestuurslid
Voorgedragen door de AOb neemt Angèle van der Star deel aan het bestuur van Schoolleidersregister PO. Angèle van der Star is interim directeur en vervult diverse advies- en coachingsrollen in de sectoren onderwijs en opvang.

T.P. (Taco) Keulen - bestuurslid
Taco Keulen is door de PO-raad voorgedragen als bestuurslid voor het schoolleidersregister PO. Taco Keulen is voorzitter van College van Bestuur van Stichting Agora voor Bijzonder Primair Onderwijs in de Zaanstreek. Hij is orthopedagoog van professie en heeft brede ervaring in zorg, welzijn en onderwijs.